Оригінал знаходится тут http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/121-98-%D0%BF