Оригінал знаходится тут http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80