КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 вересня 2011 р. N 1014-р
Київ
 
Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку електронного урядування в Україні

 
     1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні ( 2250-2010-р ) (далі - план заходів), що додається.
 
     2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 20 лютого Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 31 березня Кабінетові Міністрів України.
 
     3. Витрати, пов'язані з виконанням плану заходів, здійснювати в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 24

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2011 р. N 1014-р
 
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції
розвитку електронного урядування в Україні
2250-2010-р )

 
     1. Передбачити під час розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади впровадження системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.
 
Мін'юст, Укрдержархів.
 
2011 рік.
 
     2. Розробити та затвердити Порядок роботи з електронними документами та їх підготовки до передачі на архівне зберігання.
 
Мін'юст,
Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації, Укрдержархів.
 
2011 рік.
 
     3. Встановити технічні вимоги до:
 
     електронного цифрового підпису, позначки часу, яка підтверджує наявність електронного документа на певний момент часу, та порядок визначення статусу сертифіката ключа.
 
Мін'юст,
Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації, Держінформнауки.
 
2011 рік;
 
     автоматизованого робочого місця архівіста для приймання електронних документів на постійне зберігання.
 
Укрдержархів, Держінформнауки,
Мінекономрозвитку,
Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації.
 
2011 рік.
 
     4. Створити:
 
     веб-портал для забезпечення надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування електронних послуг громадянам і суб'єктам господарювання.
 
Держінформнауки, Нацдержслужба,
Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації.
 
2011 рік;
 
     спеціальні центри (пункти) надання електронних послуг громадянам і суб'єктам господарювання.
 
Місцеві органи виконавчої
влади.
 
2011 рік;
 
     єдину інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації, Держінформнауки.
 
2015 рік;
 
     Національний депозитарій електронних інформаційних ресурсів.
 
Держінформнауки, Укрдержархів,
Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації.
 
2015 рік.
 
     5. Забезпечити:
 
     упорядкування документів в архівних підрозділах органів виконавчої влади для здійснення поступового переходу на електронний документообіг.
 
Укрдержархів, інші центральні
органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
 
2012-2013 роки;
 
     ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.
 
Держінформнауки, Адміністрація
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації.
 
2012 рік;
 
     впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері електронного урядування.
 
Держінформнауки, Нацдержслужба,
Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації.
 
2013 рік;
 
     проходження державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування навчання з питань впровадження електронного урядування.
 
Нацдержслужба, Держінформнауки,
Адміністрація Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації, інші центральні
та місцеві органи виконавчої
влади, Національна академія
державного управління
при Президентові України.
 
Постійно;
 
     залучення міжнародних експертів з метою впровадження електронного урядування.
 
Держінформнауки, Адміністрація
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації,
Нацдержслужба, інші центральні
та місцеві органи виконавчої
влади.
 
Постійно.
 
     6. Створити та впровадити єдину загальнодержавну систему електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.
 
Держінформнауки, Адміністрація
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації,
Мін'юст, Мінекономрозвитку,
Укрдержархів.
 
2012 рік.
 
     7. Створити та забезпечити функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності", зокрема:
 
     1) розробити:
 
     положення про автоматизовану систему.
 
Держінформнауки,
інші центральні органи
виконавчої влади.
 
2011 рік;
 
технічне завдання на створення автоматизованої системи.
 
Держінформнауки, Адміністрація
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації.
 
2011 рік;
 
     порядок функціонування автоматизованої системи, її структуру та вимоги до програмно-апаратного комплексу системи.
 
Держінформнауки, Адміністрація
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації.
 
2011 рік;
 
     2) розробити та затвердити формати (стандарти) та структуру електронних документів для забезпечення подання електронної звітності з використанням автоматизованої системи.
 
Держінформнауки,
інші центральні органи
виконавчої влади.
 
2011 рік;
 
     3) забезпечити впровадження автоматизованої системи (перша черга).
 
Держінформнауки, Адміністрація
Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації.
 
2011 рік.