Оригінал знаходится тут http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2751-12