Оригінал знаходиться тут http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF