Оригінал знаходиться тут http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF