ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 18 лютого 2011 року N 41
Про затвердження Класифікації органів державного управління
 
Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику", з метою вдосконалення обліку суб'єктів державного сектору економіки, згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" наказую:
1. Затвердити Класифікацію органів державного управління (КОДУ) і ввести її в дію з 30 квітня 2011 року.
2. Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О. Е.) забезпечувати ведення Класифікації органів державного управління, затвердженої цим наказом, та здійснювати методологічне й організаційне керівництво її використання в державній статистичній діяльності.
3. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Кокурін А. І.) направити до 30 квітня 2011 року для використання в системі ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) електронну версію Класифікації органів державного управління, затвердженої цим наказом, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.
4. Департаменту зведеної інформації (Павленко Н. П.) за поданням департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О. Е.) забезпечувати розміщення на веб-сайті Держкомстату актуальної версії Класифікації органів державного управління.
5. Керівникам самостійних підрозділів Держкомстату, начальникам Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі використовувати Класифікацію органів державного управління під час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації.
6. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів Держкомстату, начальників Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 30.04.2009 р. N 145.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Колеснік В. І.
 
Голова комісії з питань
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови
В. О. Піщейко
 
Додаток
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чинна від 30.04.2011
1. ВСТУП
Класифікацію органів державного управління (КОДУ) розроблено для забезпечення користувачів інформацією щодо управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами державного управління реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.
КОДУ розроблено для обліку і моніторингу об'єктів державної власності за сферами управління органів, уповноважених управляти такими об'єктами, у системі ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), відомчих реєстрів інших органів державної влади, які отримують інформацію з ЄДРПОУ, та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 N 499 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" та від 14.04.2004 N 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності", Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121.
Об'єктами класифікації КОДУ є:
• міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (служби, агентства, інспекції, державні комітети тощо), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, органи прокуратури, законодавчої та судової влади, інші державні органи та установи, що забезпечують здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
• громадські, самоврядні організації, державні установи (Національна академія наук, галузеві академії, творчі спілки тощо), на які відповідними нормативними актами покладено функції з управління державним майном у визначеній сфері;
• місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Підставою для визначення й актуалізації коду органу державного управління для суб'єктів державного сектору економіки, які значаться в ЄДРПОУ, є:
• рішення Кабінету Міністрів України щодо віднесення або передачі об'єктів державної власності до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном;
• інформація з Єдиного реєстру об'єктів державної власності, що отримується в рамках Угоди про загальні засади співробітництва між Фондом державного майна України та Державним комітетом статистики України від 08.02.2007 р. N 96;
• відомості про вчинення реєстраційних дій, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у випадку, коли вони містять дані: "Ідентифікаційний код органу, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше 25 відсотків".
Суб'єкти державного сектору економіки, які значаться в ЄДРПОУ за органом державного управління після його ліквідації чи реорганізації і не віднесені до новостворених на його базі органів (органу), значаться в ЄДРПОУ за ліквідованим (реорганізованим) органом державного управління до отримання інформації, яка є підставою для визначення коду органу державного управління.
Підставою для перегляду або внесення змін до Класифікації органів державного управління є утворення органів державного управління відповідно до Конституції та законів України.
Актуальна версія КОДУ розміщується на офіційному веб-сайті Державного комітету статистики України.
2. Класифікація органів державного управління
Код КОДУ
Код КОДУ
(координує або спрямовує діяльність)
Назва
Скорочена назва
Додатково
(станом на 18.02.2011 р.)
01004
-
Обласні, Київська та Севастопольська міські ради
-
-
01005
-
Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
-
-
01006
-
Районні, районні у містах Києві та Севастополі ради
-
-
01007
-
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
-
-
01008
-
Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи
-
-
01009
-
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
-
-
01064
-
Міністерство аграрної політики України
Мінагрополітики
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2006 N 1541
01066
01064
Державна служба з охорони прав на сорти рослин
Держсортслужба
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1182
01068
01064
Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку
Держконтрольсільгосппрод
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 N 849
01074
-
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Мінприроди
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524
01076
01074
Національне агентство екологічних інвестицій України
Нацекоінвестагентство
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.07.2007 N 977
01077
01074
Державна геологічна служба
Держгеолслужба
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 980
01078
01074
Державна служба геодезії, картографії та кадастру
Укргеодезкартографія
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 N 979
01084
-
Міністерство освіти і науки України
МОН
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 N 1757
01086
01084
Державний департамент інтелектуальної власності
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 N 997
01094
-
Міністерство палива та енергетики України
Мінпаливенерго
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540
01104
-
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Держкомтелерадіо
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 897
01154
-
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Мінсім'ямолодьспорт
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1573
01156
01154
Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 N 367
01224
-
Державна судова адміністрація України
ДСА
Закон України від 07.07.2010 N 2453
02784
-
Пенсійний фонд
-
Указ Президента України від 06.04.2011 N 384/2011 (Положення N 384/2011)
02764
-
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України*
Фонд соціального страхування від нещасних випадків
Закон України від 23.09.99 N 1105
02774
-
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності*
-
Закон України від 18.01.2001 N 2240

- некомерційна самоврядна організація
03144
-
Національна академія аграрних наук України*
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 175
04084
-
Міністерство оборони України
Міноборони
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 N 1080
04134
-
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
МНС
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1539
04136
04134
Державний департамент страхового фонду документації
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2000 N 1023
04138
04134
Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба
Укравіапошук
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 1172
04140
04134
Державна гідрометеорологічна служба
Держгідромет
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 570
04142
04134
Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1446
04144
-
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Держгірпромнагляд
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640
04604
08184
Державний комітет України з державного матеріального резерву
Держкомрезерв
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2006 N 810
04664
-
Федерація професійних спілок України
-
-
05054
-
Національний банк України
Національний банк
Закон України від 20.05.99 N 679
05304
-
Вищий адміністративний суд
-
Закон України від 07.07.2010 N 2453
05314
-
Вища рада юстиції
-
Закон України від 15.01.98 N 22
05324
-
Вищий господарський суд
-
Закон України від 07.07.2010 N 2453
05364
-
Система органів прокуратури
-
Закон України від 05.11.91 N 1789
05384
-
Державний департамент України з питань виконання покарань
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 N 587
05505
-
Національні творчі спілки
-
-
05954
-
Вища атестаційна комісія України
ВАК
Указ Президента України від 25.02.99 N 216
06134
-
Секретаріат Кабінету Міністрів України
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 N 850
06204
-
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
НАЕР
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2006 N 412
06206
06204
Державна інспекція з енергозбереження
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2000 N 1039
06544
-
Міністерство промислової політики України
Мінпромполітики
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1538
06546
06544
Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування
Держсільгоспмаш
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 N 1210
06548
06544
Агентство з питань оборонно-промислового комплексу
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 793

- державна наукова організація
06695
-
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
-
Закон України від 23.12.98 N 350
06894
-
Державна митна служба України
Держмитслужба
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940
07054
-
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
Держкомпідприємництво
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 667
07064
01074
Державний комітет лісового господарства України
Держкомлісгосп
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 N 883
07074
-
Міністерство праці та соціальної політики України
Мінпраці
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1543
07076
07074
Фонд соціального захисту інвалідів
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 N 1434
07094
-
Міністерство культури і туризму України
МКТ
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1566
07096
07094
Державна служба туризму і курортів
Держтуризмкурортів
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 N 132
07097
07094
Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
Державна служба контролю
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 N 983
07098
07094
Державна служба кінематографії
Держкіно
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 N 251
07124
-
Міністерство закордонних справ України
МЗС
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 N 960
07184
-
Міністерство охорони здоров'я України
МОЗ
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1542
07186
07184
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
Держлікінспекція
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 N 1121
07214
-
Міністерство транспорту та зв'язку України
Мінтрансзв'язку
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 N 789
07226
07214
Державна адміністрація зв'язку
Держзв'язку
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1264
07234
07214
Державна адміністрація автомобільного транспорту
Державтотрансадміністрація
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 771
07241
-
Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації
Держкомінформнауки
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 N 675
07284
-
Міністерство фінансів України
Мінфін
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1837
07294
-
Міністерство юстиції України
Мін'юст
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577
07304
07214
Державна служба автомобільних доріг України
Укравтодор
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.04.2007 N 628
07314
-
Державна податкова адміністрація України
ДПА
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 778
07324
07094
Державний комітет архівів України
Держкомархів
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 899
07334
-
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
Держспоживстандарт
Указ Президента України від 18.03.2003 N 225
07414
-
Національна комісія регулювання електроенергетики України
НКРЕ
Указ Президента України від 21.04.98 N 335
07434
-
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
-
Указ Президента України від 12.06.95 N 446
07464
-
Центральна виборча комісія
-
Закон України від 30.06.2004 N 1932
07474
-
Державне управління справами
-
Указ Президента України від 19.02.2007 N 128
07524
-
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157
07554
-
Верховний Суд України
-
Закон України від 07.07.2010 N 2453
07574
-
Конституційний Суд України
-
Закон України від 07.07.2010 N 2453
07584
-
Місцеві та апеляційні суди
-
Закон України від 07.07.2010 N 2453
07614
-
Національна академія наук України*
-
Закон України від 07.02.2002 N 3065
07634
-
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки
-
Указ Президента України від 14.06.2000 N 800
07644
-
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка
-
Указ Президента України від 04.10.2010 N 932
07664
-
Апарат Верховної Ради України
-
Розпорядження Голови Верховної Ради України від 14.03.2006 N 217
07684
-
Рахункова палата
-
Закон України від 11.07.96 N 315
07704
-
Комітет із Державної премії України у галузі архітектури
-
Указ Президента України від 20.03.2002 N 271
07714
-
Державне агентство України з інвестицій та розвитку
Держінвестицій
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 N 356
08094
01074
Державний комітет України по водному господарству
Держводгосп
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 N 882
08174
-
Державний комітет України у справах національностей та релігій
Держкомнацрелігій
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 N 201
08184
-
Міністерство економіки України
Мінекономіки
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 777
08186
08184
Державна інспекція з контролю за цінами
Держцінінспекція
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 N 1819
08188
08184
Державний департамент з питань банкрутства
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 N 533
08194
01064
Державний комітет рибного господарства України
Держкомрибгосп
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 42
08224
-
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
-
Закон України від 02.03.2000 N 1524
08234
 
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
-
Закон України від 23.12.97 N 776/97-ВР
08294
-
Рада національної безпеки і оборони України
-
Закон України від 05.03.98 N 183
08334
-
Національна служба посередництва і примирення
НСПП
Указ Президента України від 17.11.98 N 1258
08354
-
Міністерство внутрішніх справ України
МВС
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 N 1383
08356
-
Державна міграційна служба України
ДМС
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 750

- вища державна наукова організація
08534
-
Антимонопольний комітет України
-
Указ Президента України від 27.06.99 N 741
08604
01074
Державний комітет України із земельних ресурсів
Держкомзем
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 N 224
08684
01064
Державний комітет ветеринарної медицини України
Держкомветмедицини
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 N 1075
08754
07284
Головне контрольно-ревізійне управління України
ГоловКРУ
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 N 884
08764
07214
Державна авіаційна адміністрація
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1526
08774
07284
Державне казначейство України
Казначейство
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232
08784
-
Фонд державного майна України
-
Постанова Верховної Ради України від 07.07.92 N 2558
08874
-
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
Держспецзв'язку
Закон України від 23.02.2006 N 3475
08884
-
Служба зовнішньої розвідки України
-
Указ Президента України від 14.10.2004 N 1239
08894
-
Служба безпеки України
-
Закон України від 25.03.92 N 2229
08954
-
Державний комітет статистики України
Держкомстат
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 924
08956
-
Державна служба експортного контролю України
Держекспортконтроль
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 N 830
09014
-
Державний комітет фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг
Указ Президента України від 24.12.2004 N 1527
09024
-
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
НКРЗ
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 971
09044
-
Національна академія мистецтв України*
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 N 977
09054
07094
Державна служба з питань національної культурної спадщини
Держкультурспадщини
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 336
09064
-
Міністерство вугільної промисловості України
Мінвуглепром
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1527
09066
09064
Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2007 N 60
09074
-
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
Мінжитлокомунгосп
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717
09076
09074
Державна житлово-комунальна інспекція
Держжитлокомунінспекція
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 798
09084
-
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Мінрегіонбуд
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750
09086
09084
Державна архітектурно-будівельна інспекція
Держархбудінспекція
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 N 1434
09204
1000
Український інститут національної пам'яті*
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N 8
09334
-
Академія педагогічних наук України*
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 N 914
09344
-
Академія медичних наук України*
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1913

- державна наукова організація
09604
-
Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
-
Указ Президента України від 29.05.2006 N 453
09606
-
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2010 N 298
09904
-
Самоврядні державні заклади, установи
-
-
01000
-
Кабінет Міністрів України
-
-
03684
01000
Українська державна корпорація по транспортному будівництву
Укртрансбуд
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.92 N 26
03704
01000
Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
Укрмонтажспецбуд
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.91 N 52
05064
01000
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 N 1250
05066
01000
Публічне акціонерне товариство "Родовід Банк"
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 N 580
05068
01000
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 N 567
05124
01000
Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 N 261
07174
01000
Українська державна будівельна корпорація
Укрбуд
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.91 N 65
07654
06134
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
-
-
73094
-
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Адміністрація Держприкордонслужби
Указ Президента України від 04.08.2003 N 797
73104
07074
Державний комітет України у справах ветеранів
Держкомветеранів
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1262
73124
-
Управління державної охорони України
-
Закон України від 04.03.98 N 160
73164
-
Головне управління державної служби України
Головдержслужба
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180
73714
-
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
-
Закон України від 03.03.2005 N 2461
81894
-
Академія правових наук України*
-
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2000 N 210

- державна наукова організація
3. Центральні органи виконавчої влади, що утворюються або перейменовуються в результаті проведення адміністративної реформи
Код КОДУ
Назва
Коротка назва
Додатково
(станом на 11.07.2011 р.)
11064
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Мінагрополітики України
Указ Президента України від 23.04.2011 N 500/2011 (Положення N 500/2011)
18184
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Мінекономрозвитку України
Указ Президента України від 31.05.2011 N 634/2011 (Положення N 634/2011)
11094
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міненерговугілля України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 382/2011 (Положення N 382/2011)
17214
Міністерство інфраструктури України
Мінінфраструктури України
Указ Президента України від 12.05.2011 N 581/2011 (Указ N 581/2011)
17094
Міністерство культури України
Мінкультури України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 388/2011 (Положення N 388/2011)
14134
Міністерство надзвичайних ситуацій України
МНС України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 402/2011 (Указ N 402/2011)
11084
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
МОНмолодьспорт України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 410/2011 (Указ N 410/2011)
11074
Міністерство екології та природних ресурсів України
Мінприроди України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 452/2011 (Указ N 452/2011)
19084
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Мінрегіон України
Указ Президента України від 31.05.2011 N 633/2011 (Положення N 633/2011)
17074
Міністерство соціальної політики України
Мінсоцполітики України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 389/2011 (Положення N 389/2011)
14084
Міністерство оборони України
Міноборони України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 406/2011 (Указ N 406/2011)
17124
Міністерство закордонних справ України
МЗС України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 381/2011 (Указ N 381/2011)
17184
Міністерство охорони здоров'я України
МОЗ України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 467/2011 (Указ N 467/2011)
17284
Міністерство фінансів України
Мінфін України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 446/2011 (Указ N 446/2011)
17294
Міністерство юстиції України
Мін'юст України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 395/2011 (Указ N 395/2011)
18354
Міністерство внутрішніх справ України
МВС України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 383/2011 (Положення N 383/2011)
27186
Державна служба України з лікарських засобів
Держлікслужба України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 440/2011 (Указ N 440/2011)
27188
Державна служба України з контролю за наркотиками
ДСКН України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 457/2011 (Указ N 457/2011)
27216
Державна авіаційна служба України
Державіаслужба України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 398/2011 (Указ N 398/2011)
24144
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Держгірпромнагляд України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 408/2011 (Указ N 408/2011)
21077
Державна служба геології та надр України
Держгеонадра України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 391/2011 (Указ N 391/2011)
27324
Державна архівна служба України
Укрдержархів
Указ Президента України від 06.04.2011 N 407/2011 (Указ N 407/2011)
28684
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Держветфітослужба України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 464/2011 (Указ N 464/2011)
27297
Державна виконавча служба України
ДВС України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 385/2011 (Положення N 385/2011)
28774
Державна казначейська служба України
Казначейство України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 460/2011 (Указ N 460/2011)
28356
Державна міграційна служба України
ДМС України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 405/2011 (Указ N 405/2011)
25384
Державна пенітенціарна служба України
ДПтС України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 394/2011 (Положення N 394/2011)
27314
Державна податкова служба України
ДПС України
Указ Президента України від 12.05.2011 N 584/2011 (Указ N 584/2011)
27286
Державна пробірна служба України
Пробірна служба України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 461/2011 (Указ N 461/2011)
27054
Державна реєстраційна служба України
Укрдержреєстр
Указ Президента України від 06.04.2011 N 401/2011 (Указ N 401/2011)
27185
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Держсанепідемслужба України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 400/2011 (Указ N 400/2011)
27076
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
 
Указ Президента України від 06.04.2011 N 397/2011 (Указ N 397/2011)
28954
Державна служба статистики України
Держстат України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 396/2011 (Указ N 396/2011)
27295
Державна служба України з питань захисту персональних даних
ДСЗПД України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 390/2011 (Положення N 390/2011)
21086
Державна служба інтелектуальної власності України
 
Указ Президента України від 08.04.2011 N 436/2011 (Указ N 436/2011)
21087
Державна служба молоді та спорту України
Держмолодьспорт України
Указ Президента України від 31.05.2011 N 636/2011 (Положення N 636/2011)
27187
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
 
Указ Президента України від 08.04.2011 N 441/2011 (Указ N 441/2011)
29014
Державна служба фінансового моніторингу України
Держфінмоніторинг України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 466/2011 (Указ N 466/2011)
26894
Державна митна служба України
Держмитслужба України
Указ Президента України від 12.05.2011 N 582/2011 (Указ N 582/2011)
28956
Державна служба експортного контролю України
Держекспортконтроль України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 448/2011 (Указ N 448/2011)
37098
Державне агентство України з питань кіно
Держкіно України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 404/2011 (Указ N 404/2011)
34135
Державне агентство України з управління зоною відчуження
ДАЗВ України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 393/2011 (Указ N 393/2011)
38094
Державне агентство водних ресурсів України
Держводагентство України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 453/2011 (Указ N 453/2011)
31076
Державне агентство екологічних інвестицій України
Держекоінвестагентство України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 455/2011 (Указ N 455/2011)
36204
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Держенергоефективності України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 462/2011 (Указ N 462/2011)
37714
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Держінвестпроект України
Указ Президента України від 12.05.2011 N 583/2011 (Указ N 583/2011)
37241
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
Держінформнауки України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 437/2011 (Указ N 437/2011)
38604
Державне агентство земельних ресурсів України
Держземагентство України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 445/2011 (Указ N 445/2011)
37064
Державне агентство лісових ресурсів України
Держлісагентство України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 458/2011 (Указ N 458/2011)
34604
Державне агентство резерву України
Держрезерв України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 463/2011 (Указ N 463/2011)
38194
Державне агентство рибного господарства України
Держрибагентство України
Указ Президента України від 16.04.2011 N 484/2011 (Положення N 484/2011)
36544
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном
Агентство держмайна України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 451/2011 (Указ N 451/2011)
30524
Державне космічне агентство України
ДКА України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 442/2011 (Указ N 442/2011)
39606
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року та реалізації інфраструктурних проектів
Укрєвроінфрапроект
Указ Президента України від 08.04.2011 N 443/2011 (Указ N 443/2011)
37094
Державне агентство України з туризму та курортів
Держтуризмкурорт України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 444/2011 (Указ N 444/2011)
37304
Державна агентство автомобільних доріг України
Укравтодор
Указ Президента України від 13.04.2011 N 456/2011 (Указ N 456/2011)
41068
Державна інспекція сільського господарства України
Держсільгоспінспекція України
Указ Президента України від 11.04.2011 N 449/2011 (Указ N 449/2011)
44142
Державна інспекція техногенної безпеки України
Держтехногенбезпеки України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 392/2011 (Указ N 392/2011)
41075
Державна екологічна інспекція України
Держекоінспекція
Указ Президента України від 13.04.2011 N 454/2011 (Указ N 454/2011)
47075
Державна інспекція України з питань праці
Держпраці
Указ Президента України від 06.04.2011 N 386/2011 (Положення N 386/2011)
49086
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Держархбудінспекція України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 439/2011 (Указ N 439/2011)
48754
Державна фінансова інспекція України
Держфінінспекція України
Указ Президента України від 23.04.2011 N 499/2011 (Указ N 499/2011)
49544
Державна інспекція ядерного регулювання України
Держатомрегулювання України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 403/2011 (Указ N 403/2011)
47215
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті
Укрморрічінспекція
Указ Президента України від 08.04.2011 N 447/2011 (Указ N 447/2011)
47218
Державна інспекція України з безпеки на наземному транспортні
Укртрансінспекція України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 387/2011 (Положення N 387/2011)
41084
Державна інспекція навчальних закладів України
ДІНЗ України
Указ Президента України від 08.04.2011 N 438/2011 (Указ N 438/2011)
47334
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Держспоживінспекція України
Указ Президента України від 13.04.2011 N 465/2011 (Указ N 465/2011)
77226
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 
Указ Президента України від 30.06.2011 N 717/2011
73094
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Адміністрація Держприкордонслужби України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 399/2011 (Указ N 399/2011)
 
Додаток А
(довідковий)
Органи державного управління, що підлягають реорганізації, ліквідації та перейменуванню в результаті проведення адміністративної реформи
Код КОДУ
Назва
Додатково
(станом на 18.02.2011 р.)
01064
Міністерство аграрної політики України
Указ Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010
08184
Міністерство економіки України
- " -
01094
Міністерство палива та енергетики України
- " -
09064
Міністерство вугільної промисловості України
- " -
07214
Міністерство транспорту та зв'язку України
- " -
07094
Міністерство культури і туризму України
- " -
04134
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
- " -
01084
Міністерство освіти і науки України
- " -
01154
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
- " -
01074
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
- " -
09074
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
- " -
09084
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
- " -
07074
Міністерство праці та соціальної політики України
- " -
07324
Державний комітет архівів України
- " -
04136
Державний департамент страхового фонду документації
- " -
08684
Державний комітет ветеринарної медицини України
- " -
05384
Державний департамент України з питань виконання покарань
- " -
07314
Державна податкова адміністрація України
- " -
73104
Державний комітет України у справах ветеранів
- " -
07076
Фонд соціального захисту інвалідів
- " -
08774
Державне казначейство України
- " -
08954
Державний комітет статистики України
- " -
07334
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
- " -
07186
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
- " -
09014
Державний комітет фінансового моніторингу України
- " -
08094
Державний комітет України по водному господарству
- " -
01076
Національне агентство екологічних інвестицій України
- " -
06204
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
- " -
07714
Державне агентство України з інвестицій та розвитку
- " -
07241
Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації
- " -
08604
Державний комітет України із земельних ресурсів
- " -
07064
Державний комітет лісового господарства України
- " -
04604
Державний комітет України з державного матеріального резерву
- " -
08194
Державний комітет рибного господарства України
- " -
06544
Міністерство промислової політики України
- " -
09086
Державна архітектурно-будівельна інспекція
- " -
08754
Головне контрольно-ревізійне управління України
- " -
04144
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
- " -
05954
Вища атестаційна комісія України
- " -
09204
Український інститут національної пам'яті
- " -
07054
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
- " -
08174
Державний комітет України у справах національностей та релігій
- " -
04138
Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба
- " -
27334
Державна служба технічного регулювання України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 370/2011 (Указ N 370/2011)
27217
Державна служба зв'язку України
Указ Президента України від 06.04.2011 N 370/2011 (Указ N 370/2011)
27186
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками
Указ Президента України від 06.04.2011 N 370/2011 (Указ N 370/2011)
06548
Агентство з питань оборонно-промислового комплексу
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 346 (Постанова N 346)
08764
Державна авіаційна адміністрація
- " -
1066
Державна служба з охорони прав на сорти рослин
- " -
07226
Державна адміністрація зв'язку
- " -
07234
Державна адміністрація автомобільного транспорту
- " -
09086
Державна архітектурно-будівельна інспекція
- " -
01077
Державна геологічна служба
- " -
04140
Державна гідрометеорологічна служба
- " -
09076
Державна житлово-комунальна інспекція
- " -
06206
Державна інспекція з енергозбереження
- " -
08186
Державна інспекція з контролю за цінами
- " -
09066
Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції
- " -
01068
Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку
- " -
04142
Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки
- " -
09054
Державна служба з питань національної культурної спадщини
- " -
07098
Державна служба кінематографії
- " -
07097
Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
- " -
07096
Державна служба туризму і курортів
- " -
08188
Державний департамент з питань банкрутства
- " -
01156
Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини
- " -
01086
Державний департамент інтелектуальної власності
- " -
04136
Державний департамент страхового фонду документації
- " -
06546
Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування
- " -